Servicii

Learn about our history and work
a

Ce iti oferim?

Biroul nostru colaboreaza cu o echipa formata din specialisti, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati.

Organizarea si structura biroului permite rezolvarea cu rapiditate si eficienta a cauzelor ce ii sunt incredintate.

Profesionalismul nostru este pus in slujba satisfacerii clientelei, cu respectarea stricta a cadrului juridic care reglementeaza activitatea executorilor judecatoresti cu atributiile:

Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii

Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare

Comunicarea actelor de procedura

Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante

Aplicarea masurilor asigurătorii dispuse de instanta judecatoreasca

Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila

Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila

Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor

Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta executorului judecatoresc